Эрчим хүчний зохицуулах хорооны

2015 оны 212 дүгээр тогтоолын
нэгдүгээр хавсралт

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН
АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж, байгууллага болон айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно. Баруун бүсийн цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг 2015 оны 7 сарын 25-наас шинэчлэн мөрдөхөөр боллоо.

Ангилал

Хэмжих нэгж

Хуучин тариф

Шинэ тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр. Үүнд:

-Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
-Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт

Төг/квт.ц

151.60

159.90

2

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Төг/квт.ц

124.20

132.50

3

Айл өрх

Төг/квт.ц

86.80

95.10

4

Айл өрхийн сарын суурь тариф

Төг/ квт/сар

 

2000.0

5

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Төг/ квт/сар

9000.0

 
Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК