БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Ховд аймгийн ЦТС ХХК-ийн үүсэл хөгжил анх 1948 оноос эхлэн тавигдсан. 1974, 1986 онуудад Дизель цахилгаан станцыг тус бүр 9S 6 ширхэг шкода маркийн дизель генератораар өргөтгөсөн. 1997 оны 10-р сараас Баруун Бүсийн эрчим хүчний системд холбогдон одоогийн байдлаар жилд 40.4 сая кВт.ц буюу 2,4 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж, Ховд аймгийн төв, Ховд, Эрдэнэбүрэн, Буянт, Мянгад, Дуут, Мөнххайрхан, Мөст, Алтай, Үенч, Булган, Дарви, Зэрэг, Манхан, Чандмань, Дөргөн, Цэцэг сумдын 12,7 мянган хэрэглэчдийг стандартын шаардлага хангасан импортын цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна.

 

Монгол улсын Төрийн Өмчийн Хорооны 2003 оны 9-р сарын 11-ний өдрийн 575 тоот тогтоолоор Ховд аймгийн “Цахилгаан түгээх сүлжээ” Төрийн Өмчит Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгон зохион байгуулж, компаний бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн баталсан. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2005 оны 12-р сарын 258 тоот тогтоолоор “ББЦДС” ХК-ийг Ховд, Увс аймгийн ЦТС ХК-тай нэгтгэн “ББЭХС” ХКомпанийн охин компани хэлбэрээр ажлуулахаар болсон.

Тус компанийг “ББЭХС” ХК-ийн ТУЗөвлөл удирдах бөгөөд компаний өдөр тутамын үйл ажиллагааг удирдах Гүйцэтгэх захирлыг томилон ажиллуулдаг.  Гүйцэтгэх захирал нь “ББЭХС” ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралтай хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Гүйцэтгэх захирлын дэргэд зөвлөх эрхтэй захирлын зөвлөл ажилладаг.

Тус компани нь Захиргаа аж ахуй, Цахилгаан шугам сүлжээ, Диспетчер, Борлуулалтын алба гэсэн 4 үндсэн нэгжтэй.

Ховд аймгийн “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК 101 ажиллагсадтайгаас 30 хүн дээд боловсролтой, 35 хүн тусгай дунд боловсролтой, 15 хүн бүрэн дунд боловсролтой, 21 хүн бүрэн бус дунд боловсролтой байна.

Манай компани нь 2014 онд нийт дүнгээр аймгийн төвийн 7,727 , 16 сумдын 5,557 нийт 13,284 айл өрх болон ААНБ-уудад цахилгаан эрчим хүч түгээн борлуулсан.

2014 онд ББЭХС ХК-аас 46,6 сая кВт.ц ЦЭХ худалдаж авах төлөвлөгөөтэйгээс 48,2 сая кВт.ц ЦЭХ худалдан авсан. Худалдаж авсан ЦЭХ-ийг өмнөх 2013-тай харьцуулахад 7,8 сая кВт.ц буюу 19,3 хувиар өссөн.

Тайлант онд нийт 6 кВ-ын 98,8 км шугам, 114 дэд станц (үүнээс аймгийн төвд 106 дэд станц), 10 кВ-ын 39 дэд станц 169 км шугам, 15 кВ-ын 277 км шугам, 10 ш дэд станцын засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд хийж, айл өрх, аж ахуйн нэгжийн  дуудлага барадуулах, шугам сүлжээнд шинэ хэрэглэгч холбох, тоолуур хэмжих хэрэгслийн баталгаа хийх, түүний бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, хайрцагны бэхэлгээ аюулгүй ажиллагааг хангах зэрэг ажил үйлчилгээг графикийн дагуу гүйцэтгэж ирлээ. Мөн Галданбошигт хааны ой, аймгийн бага Олимп зэрэг арга хэмжээний үеэр цэнгэлдэх хүрээлэн, зочид төлөөлөгчдийн байрны гэрэлтүүлэг хийх зэрэг орон нутгаас зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд оролцов.

Last Updated on Wednesday, 01 July 2015 05:58
 
Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК